Novinky

Jednoduchý nástroj pro on-line hlášení, evidenci a odstraňování poruch veřejného osvětlení.


Tento nástroj jednoduchým způsobem využívá již existující pasport veřejného osvětlení. Je-li pasport veřejného osvětlení zpracován jednorázově, bez dalších návazností na údržbu veřejného osvětlení, pak je pasport veřejného osvětlení aktuální pouze v okamžiku jeho vydání a v případě potřeby je třeba pasport veřejného osvětlení po čase poměrně nákladně aktualizovat, resp. vytvořit pasport veřejného osvětlení nový (více k pasportu veřejného osvětlení zde).

 

Aby byla bez dodatečných nákladů umožněna průběžná aktuálnost pasportu veřejného osvětlení, byl vyvinut jednoduchý nástroj který ve spojitosti s údržbou veřejného osvětlení kontunuálně zajišťuje aktualizaci pasportu veřejného osvětlení bez ohledu na změně dodavatele údržby veřejného osvětlení, nebo změny úřeníků na pozicích správce majetku. Současně je jak správci majetku, údržbě veřejného osvětlení a případně i veřejnosti zpřístupněn jednoduchý ale současně profesionální systém pro lokalizaci, hlášení a evidenci poruch veřejného osvětlení. Vše probíhá jednoduše bez nutnosti instalace jakéhokoli licencovaného SW, pomocí webového prohlížeče a dle nastavení oprávnění pro jednotlivé složky, kterých se správa a údržba veřejného osvětlení týká.

Základem služby je využití již existující interaktivní mapy GPS pasportu veřejného osvětlení, kterou lze dobře využít také pro hlášení, evidenci a odstraňování poruch veřejného osvětlení.

GPS interagivní mapa údržba veřejného osvětlení